Międzynarodowe Forum Kobiet

Stowarzyszenie Kobiet Nauki i Biznesu

Nasza misja

Misją Międzynarodowego Forum Kobiet jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności kobiet zarówno na płaszczyźnie zawodowej,
jak i osobistej. Forum wspiera kobiety, które wyróżniają się przedsiębiorczością, podejmują wyzwania współczesności oraz przyczyniają się do zmiany wizerunku kobiety w społeczeństwie.

 • Women & Business

  Image
  Women and Business/Kobieta i Biznes has been published since 1993 in Polish and English by the Collegium of World Economy, Warsaw School of Economics, and the International Women’s Forum (IWF).
  It presents the results of scientific research on women entrepreneurs, women in management and in economy.

  Więcej

 • Badania i szkolenia

  Image

  Inicjujemy oraz aktywnie współuczestniczymy w badaniach nad przedsiębiorczością kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

  Więcej

 • Współpraca międzynarodowa

  Image

  Jednym z celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

  Więcej

 • Kobieta Sukcesu Regionów

  Image

  Co roku 8 marca na Warmii i Mazurach świętowano sukcesy kobiet. Edycja pierwszej imprezy "Kobieta Sukcesu" odbyła się 8 marca 1999r. w olsztyńskim zamku z udziałem władz miasta.

  Więcej

 • Regional Branches

  Image

  There are four Regional Branches of "International Forum for Women" - in Warsaw, Łódź, Olsztyn and Pomeranian Branch in Gdańsk.

  Więcej

 • Instytucje wspierające kobiety