Spotkania – oddział MFK Warszawa

Drogie Koleżanki


Plan spotkań na rok 2016/2017 jest w przygotowaniu. Prosimy o uwagi i sugestie.

Przypominamy, że opłata za zaproszonego Gościa wynosi 30 zł.