Wybór nie zakaz, Wspieramy Strajk Kobiet

2020 Strajk Kobiet

Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z ogłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem, który drastycznie ogranicza prawa kobiet w Polsce

Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu (MFK) przy SGH wyraża stanowczy sprzeciw w związku z ogłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem, który drastycznie ogranicza prawa kobiet w Polsce i rujnuje kompromis społeczny w sprawie aborcji. Przyłączamy się do Strajku Kobiet.

Wyrok TK uprzedmiotawia kobiety i pozbawia je prawa wyboru w kwestii własnego zdrowia i życia, prawa do godności, opieki medycznej i bezpieczeństwa. Skazuje kobiety i ich nienarodzone dzieci z wadami letalnymi na niewyobrażalne cierpienie. Jest też ciosem wymierzonym w rozwój medycyny prenatalnej ratującej życie. Jesteśmy oburzone faktem, że tak ważna dla większości polskiego społeczeństwa decyzja, która dotyczy milionów kobiet i ich rodzin, podejmowana jest bez konsultacji społecznych i w trakcie pandemii. Wyrażamy solidarność ze wszystkimi osobami, które walczą o prawa kobiet na ulicach miast i wsi w całym kraju i za granicą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego godzi w podstawowe prawa człowieka i jest sprzeczny z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Bądźmy razem!

Kotkowicz 03      Kotkowicz 04 

Kotkowicz 05      Kotkowicz 06  

MT 2020 10 28 01   MT 2020 10 24 05  

MT 2020 10 28 04   MT 2020 10 24 04     

MT 2020 10 28 02   MT 2020 10 24 06

Strajk Kobiet M Siekaniec 03  Strajk Kobiet   

Kotkowicz 01

 

e tylko osoby z kręgów stricte biznesowych. Są panie zainteresowane np. współpracą w ramach think-tanków, a także rozwiązaniami z zakresu polityki aktywizacjii zatrudniania kobiet. Z biznesu reprezentowany jest głównie sektor szeroko rozumianego IT, a także turystyczny — mówi Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka i prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej, współorganizatorka forum.