Prof. H. Brdulak przewodniczącą Rady Klimatycznej UNGC

003 300x168

Prof. Halina Brdulak została wybrana na przewodniczącą Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland

002

Nasza członkini, dr hab. Halina Brdulak, została wybrana na przewodniczącą Rady Klimatycznej powołanej 23 października 2021 r przy UN Global Compact Network Poland. Wyboru dokonało znamienite grono profesorów reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze z całej Polski.

Dr hab. Halina Brdulak jest profesorem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, ekspertką UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast.

Rada stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające ekspertyz w ramach programów prowadzonych w UN Global Compact Network Poland. Jest ona również źródłem sprawdzonej wiedzy naukowej, opierając się na znakomitym autorytecie w świecie nauki jej członkiń i członków.

(Informacja i zdjęcia na podstawie: Gazeta SGH)

e tylko osoby z kręgów stricte biznesowych. Są panie zainteresowane np. współpracą w ramach think-tanków, a także rozwiązaniami z zakresu polityki aktywizacjii zatrudniania kobiet. Z biznesu reprezentowany jest głównie sektor szeroko rozumianego IT, a także turystyczny — mówi Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka i prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej, współorganizatorka forum.