Kobiety w Polsce: problem czy siła?

003 300x168

Testem dla demokracji jest to, jak traktuje kobiety i ten test został w tym roku przez Polskę oblany

Nasza Prezeska, dr Ewa Rumińska-Zimny, będąca gościnią Aleksandry Karasińskiej w podkaście ForbesWomen, omawiała sytuację kobiet w Polsce i wpływu, jaki mogłyby mieć na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, gdyby tylko rządzący im to umozliwili.

Kobiety mogą odegrać kluczową rolę w odbudowie gospodarki. Są niewykorzystanym potencjałem. Z powodu pandemii kobiety zdecydowały się wyjść z rynku pracy, szczególnie w grupie wiekowej 45+. Nie zostały na bezrobociu, starając się znaleźć nową pracę, tylko po prostu wyszły z rynku pracy. To jest duża strata dla gospodarki. Równocześnie prawie 40 proc. kobiet, które nie są aktywne zawodowo, chciałoby pracować, ale nie mają możliwości, odpowiednich kwalifikacji, ale przede wszystkim nie mają zapewnionej opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

e tylko osoby z kręgów stricte biznesowych. Są panie zainteresowane np. współpracą w ramach think-tanków, a także rozwiązaniami z zakresu polityki aktywizacjii zatrudniania kobiet. Z biznesu reprezentowany jest głównie sektor szeroko rozumianego IT, a także turystyczny — mówi Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka i prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej, współorganizatorka forum.