BOARD

Board of INTERNATIONAL FORUM FOR WOMEN:

Ewa Rumińska-Zimny president,

Grażyna Jagodzińska vicepresident,

Anna Toczyńska wiceprezes ds. finansów, ekonomista, właścicielka firmy (specjalność ubezpieczenia),

Lucyna Kurowska president of Regional Branch - Olsztyn,

Alicja Wyrwa - president of Regional Branch - Gdańsk,

Wiesława Zewald president of Regional Branch - Łódź.