KOBIETA I BIZNES 2014

Niniejszy numer czasopisma to okazja do przedstawienia wybranych tekstów, przygotowanych na obrady sesji naukowej pt. „Feminizm w organizacjach i biznesie”, zorganizowanej i moderowanej przez redaktorkę niniejszego numeru pisma w ramach II Akademickiego Kongresu Feministycznego, który miał miejsce w Krakowie w dniach 26–28 września 2011 r. Celem obrad była diagnoza stanu wiedzy na temat feministycznego nurtu w zarządzaniu, ekonomii, socjologii organizacji i biznesie oraz jej wzbogacenia. Artykuły zawarte w tym wydaniu „Kobiety i Biznes” są próbą odpowiedzi na pytanie: Czy feminizm zmienił polskie organizacje i biznes?

 

Zawartość „Kobiety i Biznes” 2014 to:

  • W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet (Jolanta Gładys-Jakóbik)
  • Kobiety w zarządach firm: różnorodność vs. patriarchalny porządek (Ewa Lisowska)
  • Deprecjacja kompetencji kobiet w polskich organizacjach (Elżbieta Kolasińska)

 

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet