Kontakt

WARSZAWA – SIEDZIBA

Międzynarodowe Forum Kobiet
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
e-mail: mfk@mfk.org.pl

Dane rejestru i bankowe:

Regon 011256768
NIP 521-27-27-293
KRS 0000015760
Nr rachunku bankowego: 07 1750 0012 0000 0000 3196 2544 BNP Paribas Bank Polska SA

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet