Zarząd Międzynarodowego Forum Kobiet

 

Prezeska
Grażyna Jagodzińska, g.jagodzinska@mfk.org.pl
Wiceprezeski:
Ewa Badowska-Domagała, ewa.domagala@gdbd.pl Anna Toczyńska, a.toczynska@mfk.org.pl
Członkinie Zarządu:
Ewa Lisowska, ewaterlis@gmail.com Ewa Rumińska-Zimny, ewa.ruminska-zimny@mfk.org.pl
 

TRÓJMIASTO

Prezeska − Okrucińska Ewa, okrucinska@gmail.com, tel. +48 735 956 403
Wiceprezeska − Beata Zielińska, beata.monika.zielinska@gmail.com , tel. +48 601 208 609
Wiceprezeska − Monika Błaszkowska, moka@mokadesign.com.pl, tel. +48 501 446 322

ŁÓDŹ

Prezeska − Renata Nowak, nowakrenataanna@gmail.com, tel. +48 609 117 712

OLSZTYN

Prezeska − Lucyna Kurowska, lucynak.mfk@totalpack.pl, tel. +48 602 125 922
Wiceprezeska − Beata Rychta, antyczne_klimaty@op.pl, tel. +48 607 611 000

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca – Grażyna Mazurska
Wiceprzewodnicząca – Renata Nowak
Sekretarz – Hanna Szymczak

O Międzynarodowym Forum Kobiet