O nas

Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK)

International Forum for Women (IFW)

Jesteśmy stowarzyszeniem kobiet biznesu i nauki, pozarządową organizacją non-profit. Początek naszej działalności sięga 1993 r., kiedy to dwie przedsiębiorcze Amerykanki – Christina Lane i Gayla Salinas – przyczyniły się do utworzenia w SGH Polsko-Amerykańskiej Biblioteki dla Kobiet Biznesu. W ślad za tym wydarzeniem, z inicjatywy prof. Eufemii Teichmann, przy poparciu przedstawicielek polskiego biznesu oraz kobiet ze środowiska akademickiego, 3 czerwca 1993 r. odbyło się spotkanie powołujące Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK). Przez dwa lata Forum działało jako program naukowo-badawczy przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a 19 kwietnia 1995 r. zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie. Szkoła Główna Handlowa jest członkiem wspierającym na mocy uchwały Senatu z dn. 26 stycznia 1996 r., tam też mieści się nasza siedziba.
Obecnie, poza oddziałem warszawskim posiadamy trzy oddziały regionalne: w Olsztynie, Gdańsku i w Łodzi.
Wśród swoich celów statutowych mamy nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami z Europy i świata, wspólne projekty i czerpanie wiedzy oraz inspiracji z takich kontaktów. Regularnie spotykamy się w gronie członkiń ze wszystkich oddziałów, a od 2020 roku często organizujemy szkolenia i rozmowy on-line.
Byłyśmy z misją gospodarczą w USA (2000) oraz RPA (2004); wspólnie z kobietami ze Szwecji realizowałyśmy projekt dotyczący właścicielek firm w obu krajach pt. „Forum Malardalen-Poland” (2001); grupa członkiń uczestniczyła w wizycie studyjnej w Kirgistanie, a następnie gościłyśmy przez tydzień w Polsce dwanaście kirgijskich kobiet, przekazując im wiedzę i nasze doświadczenia (2001); brałyśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji biznesowych z Mołdowy, Albanii, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Czarnogóry podczas ich wizyt studyjnych w Polsce. W 2016 roku grupa naszych członkiń odwiedziła Wilno, gdzie Stowarzyszenie Litewskich Przedsiębiorczyń (LBWA – Verslo Moterų Asociacija) gościło nas przez kilka dni, a w 2017 roku odwiedziła nas grupa kobiet reprezentujących Macedonian Mentoring Network z Macedonii Północnej.
Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami w gospodarce i na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet.

JAKA JEST NASZA MISJA?

Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności w ich pracy i życiu.

KIM SĄ NASZE CZŁONKINIE?

Kobiety prowadzące własny biznes, zajmujące kierownicze stanowiska oraz kobiety-naukowczynie. Zależy nam, aby były to osoby o wysokiej kulturze osobistej, wnoszące do Stowarzyszenia swoją wiedzę, doświadczenie i aktywne wsparcie. Dlatego każda nowa kandydatka musi pozyskać dwie osoby wprowadzające spośród członkiń. Nie jest naszym celem tworzenie organizacji masowej. Jesteśmy silne i prężne dzięki wyjątkowej osobowości naszych członkiń.

JAK DZIAŁAMY?

 1. W każdym z Oddziałów co miesiąc odbywają się spotkania dyskusyjne na tematy ważne z punktu widzenia zarządzania firmą, doskonalenia umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobistego. Przedmiotem spotkań są takie zagadnienia, jak np.: zmiany w prawie gospodarczym i podatkowym, handel wierzytelnościami, zabezpieczanie płatności i egzekwowanie należności, etyczne zatrudnianie i zwalnianie pracowników, kształtowanie profesjonalnego wizerunku kobiety biznesu, przyczyny i skutki „wypalenia” w pracy zawodowej i w życiu prywatnym, zarządzanie sobą, radzenie sobie ze stresem, well-being, negocjacje w biznesie, skuteczna komunikacja, nowoczesne technologie. Różnorodność poruszanych tematów pozwala nam na kształtowanie profesjonalnych postaw oraz rozwój naszych firm i nas samych.
 2. Organizujemy konferencje i seminaria skierowane do szerszego grona niż tylko członkinie MFK.
 3. Wspólnie z SGH publikujemy czasopismo „Kobieta i Biznes”, promujące nowoczesny wizerunek kobiety w społeczeństwie i pokazujące wyniki badań naukowych nad kobietami w Polsce, Unii Europejskiej i w innych krajach. Czasopismo ukazuje się raz w roku w języku polskim i angielskim.

DLACZEGO „MIĘDZYNARODOWE”?

Ponieważ jednym z naszych celów statutowych jest szeroka współpraca międzynarodowa, utrzymywanie kontaktów z organizacjami z Europy i świata, wspólne projekty i czerpanie wiedzy oraz inspiracji z takich kontaktów:

  1. Zorganizowałyśmy misję gospodarczą do RPA (sierpień – wrzesień 2004).
  2. Byłyśmy w USA, spotykałyśmy się z liderkami organizacji kobiet biznesu w Bostonie i Waszyngtonie oraz z przedstawicielkami biznesów polonijnych w Nowym Jorku (2000).
  3. Wspólnie z kobietami ze Szwecji realizowałyśmy projekt dotyczący przedsiębiorczości kobiet „Forum Malardalen–Poland” (2001).
  4. Byłyśmy w Kirgistanie i gościłyśmy przez tydzień w Polsce grupę dwunastu kirgiskich kobiet, przekazując im wiedzę i nasze doświadczenia (VII i XI 2001).
  5. Uczestniczyłyśmy w konferencji „Enterprising Women II” (Frankfurt, 7-9 III 2002), na której nawiązałyśmy kontakty z niemieckimi organizacjami kobiecymi.
  6. Uczestniczyłymy w programie Europejskiej Komisji Gospodarczej „Cyber Market”, którego celem było wykorzystanie Internetu do promowania kobiet w biznesie (2001).
  7. Wspólnie z organizacją ukraińską wystąpiłyśmy o sfinansowanie projektu pt. „Rozwój umiejętności zarządzania wśród kobiet biznesu z Ukrainy” – kilka członkiń MFK uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorczyniami z Ukrainy (1996).
  8. W 2015 roku nawiązałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet Biznesu na Litwie (Verslo Moterų Asociacija) – gościłyśmy w Warszawie przedstawicielki tej organizacji, a w następnym roku członkinie MFK odwiedziły Wilno, gdzie nawiązałyśmy szereg biznesowych i towarzyskich kontaktów.
  9. W 2016 roku gościłyśmy grupę kobiet z Macedonii Północnej.

Oddziały

Oddział
Warszawa

Oddział
Trójmiasto

Oddział
Olsztyn

Oddział
Łódź