KOBIETA I BIZNES 2017

W tym wydaniu „Kobiety i Biznes” w szczególności polecamy tekst mówiący o tym, że im wyższy wskaźnik równości w danym kraju, tym wyższy produkt krajowy brutto. Autorki dowodzą, że równość kobiet i mężczyzn ma wpływ na sytuację ekonomiczną i dobrobyt społeczny.

.

Zawartość numeru „Kobieta i Biznes” 2017 to:

  • Związek pomiędzy równością płci a wzrostem gospodarczym w krajach BSR (Marta Hozer-Koćmiel, Ewa Rumińska-Zimny)
  • Zadowolenie z pracy a godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych przez pracujące kobiety z dziećmi w wieku do lat 14 w Polsce (Izabela Grabowska, Ewelina Słotwińska-Rosłanowska)
  • Płeć i pochodzenie etniczne: postrzegane szanse i bariery w międzynarodowej karierze zawodowej (Bożena Dancewicz)
  • Promowanie przedsiębiorczości kobiet w polityce zagranicznej Australii (Jarosław Błaszczak)

 

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet