Współpraca międzynarodowa

Jednym z celów Międzynarodowego Forum Kobiet jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. MFK wraz z Uniwersytetem Szczecińskim jest partnerem szwedzkiej organizacji WINNET w projekcie Baltic Sea Region Partnership Platform for Gender and Economic Growth w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, międzynarodowego networku GEM-IWG Knowledge Networking Programme on Engendering Macroeconomics and International Economics oraz regionalnego projektu dla krajów bałkańskich Women Entrepreneurship: A Job Creation Engine for South Eastern Europe.

2018

Międzynarodowe Forum Kobiet obchodziło jubileusz 25-lecia powstania. W dniach 7-9 grudnia gościłyśmy w Warszawie przedstawicielki Litewskiego Zrzeszenia Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacija), które wzięły udział w naszej jubileuszowej konferencji Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność: Rola kobiet. W czasie konferencji odczytano też listy, które MFK otrzymało od Slavicy NikolovskiejMacedonian Mentoring Network oraz z Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, a także wyświetlono film nagrany dla nas przez dr Dalię Foigt-Norvaišienė – Prezeskę Litewskiego Zrzeszenia Kobiet Biznesu LBWA.

2017

W 2017 roku rozpoczęłyśmy współpracę z macedońskim stowarzyszeniem Macedonian Mentoring Network. W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017 odbyło się w Warszawie pierwsze Polsko-Macedońskie Forum Kobiet Biznesu, zorganizowane wspólnie przez nasze organizacje pod patronatem Ambasady Macedonii w Polsce.

2016

W październiku 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Kobiety, innowacje i zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego, przygotowana przez MFK przy współudziale Winnet Szwecja oraz Development, Winnet Center of Excellence® i naszych partnerów z państw bałtyckich. Również w październiku 2016 delegacja członkiń z Międzynarodowego Forum Kobiet pojechała do Wilna na oficjalne zaproszenie Litewskiego Zrzeszenia Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacija). Wyjazd ten był kontynuacją współpracy zainicjowanej w grudniu 2015 roku, kiedy to przedsiębiorczynie litewskie odwiedziły Warszawę.

2015

W 2015 roku nawiązałyśmy kontakt z Litewskim Zrzeszeniem Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacija). W grudniu tego samego roku gościłyśmy w Warszawie Koleżanki z Litwy, a spotkania B2B zaowocowały współpracą biznesową pomiędzy firmami naszych członkiń.

 

Oddziały

Oddział
Warszawa

Oddział
Łódź

Oddział
Olsztyn

Oddział
Trójmiasto