Kwartalnik Kobieta i Biznes

Kwartalnik „Kobieta i Biznes” kreuje nowoczesny wizerunek kobiety. Prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych wy różnych ośrodkach akademickich Polski. Zawiera materiały ze wszystkich dotychczasowych konferencji Forum oraz informacje o tematach spotkań i dotychczasowej działalności MFK.
Z uwagi na nasze szerokie kontakty międzynarodowe wydajemy go w formie dwujęzycznej, polsko-angielskiej.

Numery archiwalne dostępne są w Polsko-Amerykańskiej Bibliotece dla Kobiet Biznesu, która mieści się w Warszawie w gmachu Biblioteki Głównej SGH al. Niepodległości 162 na parterze (pokój numer 9).
Pismo nie jest dostępne w ogólnej sprzedaży oraz nie jest objęte prenumeratą. Rozprowadzane jest wśród członkiń MFK, wybranych wyższych uczelni w kraju i za granicą oraz wśród naukowców zajmujących się problematyką kobiecą.

Kobieta i Biznes - 2020     Kobieta i Biznes - 2019     Kobieta i Biznes - 2018     Kobieta i Biznes - 2017     Kobieta i Biznes - 2016 

Kobieta i Biznes - 2015     Kobieta i Biznes - 2014     Kobieta i Biznes - 2013     Kobieta i Biznes - 2012