Współpraca międzynarodowa

Jednym z celów MFK jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. MFK wraz z Uniwersytetem Szczecińskim jest partnerem szwedzkiej organizacji WINNET w projekcie Baltic Sea Region Partnership Platform for Gender and Economic Growth  w ramach Strategii UE dla regionu morza Bałtyckiego, międzynarodowego networku GEM-IWG Knowledge Networking Programme on Engendering Macroeconomics and International Economics (www.Gem-europe.eu) oraz regionalnego projektu dla krajów bałkańskich Women Entrepreneurship: A Job Creation Engine for South Eastern Europe (www.gtf.hr).

2017

W 2017 roku rozpoczęłyśmy współpracę z macedońskim stowarzyszeniem Macedonian Mentoring Network. W dniach 28 czerwca - 1 lipca 2017 odbyło się w Warszawie pierwsze Polsko-Macedońskie Forum Kobiet Biznesu organizowane wspólnie przez nasze organizacje, a w 2018 r. planowany jest wyjazd członkiń MFK do Macedonii.

Jednym z rezultatów spotkania będzie udział członkiń MFK w International Mentoring Platform, którą prowadzi Slavica Nikolovska. Zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy członkiniami obydwu organizacji – polskiej MFK i macedońskiej MMN, a wiele rozmów biznesowych będzie miało swój dalszy ciąg.

2016

W październiku 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja Kobiety, innowacje i zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego, przygotowana przez MFK przy współudziale Winnet Szwecja oraz Development, Winnet Center of Excellence® oraz naszych partnerów z państw bałtyckich.

Również w październiku 2016 delegacja członkiń z Międzynarodowego Forum Kobiet pojechała do Wilna na oficjalne zaproszenie Litewskiej Organizacji Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacijawww.bwa.lt). Wyjazd ten był kontynuacją współpracy zainicjowanej w grudniu 2015 roku, kiedy to przedsiębiorczynie litewskie odwiedziły Warszawę.

2015

W 2015 roku nawiązałyśmy kontakty ze Stowarzyszeniem Kobiet Biznesu na Litwie. W grudniu 2015 roku gościłyśmy w Warszawie Koleżanki z Litwy, a spotkania B2B zaowocowały współpracą biznesową pomiędzy naszymi firmami.