Współpraca międzynarodowa

Jednym z celów MFK jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. MFK wraz z Uniwersytetem Szczecińskim jest partnerem szwedzkiej organizacji WINNET w projekcie Baltic Sea Region Partnership Platform for Gender and Economic Growth  w ramach Strategii UE dla regionu morza Bałtyckiego, międzynarodowego networku GEM-IWG Knowledge Networking Programme on Engendering Macroeconomics and International Economics (www.Gem-europe.eu) oraz regionalnego projektu dla krajów bałkańskich Women Entrepreneurship: A Job Creation Engine for South Eastern Europe (www.gtf.hr).

2018

MFK obchodzi jubileusz 25-lecia powstania. Początek naszej działalności sięga 1993 r., kiedy dwie przedsiębiorcze Amerykanki – Christina Lane i Gayla Salinas – przyczyniły się do utworzenia w SGH Polsko-Amerykańskiej Biblioteki dla Kobiet Biznesu. W ślad za tym wydarzeniem, z inicjatywy prof. Eufemii Teichmann, przy poparciu przedstawicielek polskiego biznesu oraz kobiet ze środowiska akademickiego - 3 czerwca 1993 r. odbyło się spotkanie powołujące Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK). Przez dwa lata Forum działało jako program naukowo-badawczy przy Kolegium Gospodarki Światowej, a 19 kwietnia 1995 r. zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie.
W dniach 7-9 grudnia 2018 roku gościłysmy w Warszawie przedstawicielki Litewskiego Zrzeszenia Kobiet Biznesu LBWA (www.bwa.lt), które wzięły udział w naszej jubileuszowej konferencji Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność: Rola kobiet. W czasie konferencji odczytano też listy, które MFK otrzymało od
Slavicy Nikolovskiej z Macedonian Mentoring Network oraz z Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz wyświetlono film nagrany dla nas przez dr Dalię Foigt-Norvaišienė – Prezeskę Litewskiego Zrzeszenia Kobiet Biznesu.

2017

W 2017 roku rozpoczęłyśmy współpracę z macedońskim stowarzyszeniem Macedonian Mentoring Network. W dniach 28 czerwca - 1 lipca 2017 odbyło się w Warszawie pierwsze Polsko-Macedońskie Forum Kobiet Biznesu organizowane wspólnie przez nasze organizacje, a w najbliższym czasie planowany jest wyjazd członkiń MFK do Macedonii.

Jednym z rezultatów spotkania będzie udział członkiń MFK w International Mentoring Platform, którą prowadzi Slavica Nikolovska. Zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy członkiniami obydwu organizacji – polskiej MFK i macedońskiej MMN i liczymy na to, że wiele rozmów biznesowych będzie miało swój dalszy ciąg.

2016

W październiku 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja "Kobiety, innowacje i zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego", przygotowana przez MFK przy współudziale Winnet Szwecja oraz Development, Winnet Center of Excellence® oraz naszych partnerów z państw bałtyckich.

Również w październiku 2016 delegacja członkiń z Międzynarodowego Forum Kobiet pojechała do Wilna na oficjalne zaproszenie Litewskiej Organizacji Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacijawww.bwa.lt). Wyjazd ten był kontynuacją współpracy zainicjowanej w grudniu 2015 roku, kiedy to przedsiębiorczynie litewskie odwiedziły Warszawę.

2015

W 2015 roku nawiązałyśmy kontakty ze Stowarzyszeniem Kobiet Biznesu na Litwie. W grudniu 2015 roku gościłyśmy w Warszawie Koleżanki z Litwy, a spotkania B2B zaowocowały współpracą biznesową pomiędzy naszymi firmami.