Współpraca międzynarodowa

Jednym z celów MFK jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. MFK wraz z Uniwersytetem Szczecińskim jest partnerem szwedzkiej organizacji WINNET (www.nrckvinnor.org/web)  w projekcie Baltic Sea Region Partnership Platform for Gender and Economic Growth  w ramach Strategii UE dla regionu morza Bałtyckiego, międzynarodowego networku GEM-IWG Knowledge Networking Programme on Engendering Macroeconomics and International Economics (www.Gem-europe.eu) oraz regionalnego projektu dla krajów bałkańskich Women Entrepreneurship: A Job Creation Engine for South Eastern Europe (www.gtf.hr).

W 2015 roku nawiązałyśmy także kontakty ze Stowarzyszeniem Kobiet Biznesu na Litwie. W grudniu 2015 roku gościłyśmy w Warszawie Koleżanki z Litwy, a spotkania B2B zaowocowały współpracą biznesową pomiędzy naszymi firmami.

W październiku 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja Kobiety, innowacje i zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego, przygotowana przez MFK przy współudziale Winnet Szwecja oraz Development, Winnet Center of Excellence® oraz naszych partnerów z państw bałtyckich.

Również w październiku 2016 delegacja członkiń z Międzynarodowego Forum Kobiet pojechała do Wilna na oficjalne zaproszenie Litewskiej Organizacji Kobiet Biznesu LBWA (Verslo Moterų Asociacijawww.bwa.lt). Wyjazd ten był kontynuacją współpracy zainicjowanej w grudniu 2015 roku, kiedy to przedsiębiorczynie litewskie odwiedziły Warszawę.