List otwarty działaczek organizacji kobiecych

W dniu 10 listopada 2022 r. redakcja FORBES WOMEN opublikowała list otwarty działaczek organizacji kobiecych w reakcji na słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane na spotkaniu z wyborcami w Ełku.

Międzynarodowe Forum Kobiet skupiające kobiety nauki i biznesu nie może być obojętne na takie stwierdzenia, wygłaszane przez prominentnych ludzi władzy, dlatego w całości przyłącza się do sygnatariuszy opublikowanego listu otwartego.

Poniżej zamieszczamy treść listu, opublikowanego przez redakcję FORBES WOMEN:

___________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 10 listopada 2022 roku

LIST OTWARTY
(do przewodniczącego PiS Jarosława Kaczyńskiego)

My, pracowniczki i działaczki polskich i międzynarodowych organizacji działających na rzecz kobiet jesteśmy zmuszone odnieść się do słów Pana Jarosława Kaczyńskiego wypowiedzianych na spotkaniu z wyborcami w Ełku.

Sugerowanie bowiem, że kobiety nie rodzą dzieci, bo piją alkohol, jest nie tylko nieprawdziwe, ale też dyskryminujące i uwłaczające godności kobiet.

Nie możemy pozostać obojętne w sytuacji, kiedy polityk reprezentujący władzę i piastujący mandat poselski, wygłasza publicznie takie stwierdzenia, powtarzane w mediach i wpływające negatywnie na obraz i pozycję kobiet w naszym kraju.

Tego rodzaju publiczne wystąpienia polityków stanowią naruszenie poniższych podstawowych praw obywatelskich określonych w rozdziale II Konstytucji (WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA):

Art. 30. [Zasada przyrodzonej godności]:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Art. 32. [Zasada równości; zakaz dyskryminacji]

„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

  1. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Jako organizacje działające na rzecz kobiet o różnych poglądach wyrażamy nadzieje, że opinia Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie polskich Kobiet nie jest opinią całej partii oraz środowisk działających wokół Prawa i Sprawiedliwości.

Nasze organizacje od lat starają się wzmocnić pozycję kobiet w społeczeństwie i biznesie, i dlatego nie możemy pozostać bezczynne. Milczenie w sprawach publicznych oznaczałoby rezygnację z naszych praw, zabierania głosu w sprawach publicznych, co jest podstawą demokratycznego państwa prawa.

W zakresie zaś powodów, które stoją za tym, że kobiety nie rodzą dzieci, to oświadczamy, iż nie rodzimy, bo nie mamy dostępu do badań prenatalnych oraz standardowych dla reszty świata procedur medycznych. Mamy za to ustawę zakazującą aborcji. Jesteśmy zmuszane do rodzenia martwych płodów i umierania w połogu. Nie rodzimy, bowiem zwyczajnie boimy się o swoje zdrowie oraz życie. Ponadto dyrektywa work-life balance, choć powinna, wciąż w Polsce nie obowiązuje. Nie możemy więc liczyć na system, który nas wesprze. Mamy za to system, który chce nas ograniczyć. Nie rodzimy również dlatego, że zarabiamy średnio 18-20% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, choć mamy takie samo wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Odkładamy decyzje o rodzeniu dzieci, bo nie mamy narzędzi opiekuńczych i wychowawczych – nie mamy dobrej opieki medycznej, nie mamy transportu publicznego, żłobków oraz przedszkoli i dobrych państwowych szkół. Mamy za to kolejne ustawy i projekty, które ograniczają naszą wolność. Nie rodzimy, bo zamiast pomóc nam w staraniach o dziecko, in-vitro uznaje się, że to dzieło szatana. Nie rodzimy, bo nie mamy dostępu do nisko oprocentowanych kredytów i mieszkań dla młodych.

Nie rodzimy i nie będziemy rodzić, jeśli sytuacja w Polsce będzie wciąż wyglądała jak obecnie.

Wobec powyżej podanych faktów oraz naruszeń podstawowych praw obywatelskich Kobiet, apelujemy o zaniechanie powtarzania powyżej wskazanych wypowiedzi i dokonanie publicznych przeprosin kobiet przez Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Ela Raczkowska, Prezeska Fundacji Głosy Kobiet

Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Kamila Kurkowska, Prezeska Fundacji Women in Law

Dorota Sierakowska, Girls Money Club

dr Bianka Siwinska, CEO Perspektywy Women in Tech

Dorota Czekaj, Prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

Magdalena Stok, Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Ekspertki Razem

dr Ewa Rumińska-Zimny, Wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Renata Filipek-Baryłowska, Prezeska zarządu Stowarzyszenia LiderShe

Grażyna Jagodzińska, Prezeska Stowarzyszenia Międzynarodowe Forum Kobiet

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet