Międzynarodowe Forum Kobiet

Stowarzyszenie Kobiet Nauki i Biznesu

Nasza misja

Misją Międzynarodowego Forum Kobiet jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności kobiet zarówno na płaszczyźnie zawodowej,
jak i osobistej. Forum wspiera kobiety, które wyróżniają się przedsiębiorczością, podejmują wyzwania współczesności oraz przyczyniają się do zmiany wizerunku kobiety w społeczeństwie.

 • Kobieta i Biznes

  Image

  Kwartalnik Kobieta i biznes kreuje nowoczesny wizerunek aktywnej kobiety. Prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich Polski.

  Więcej

 • Badania i szkolenia

  Image

  Inicjujemy oraz aktywnie współuczestniczymy w badaniach nad przedsiębiorczością kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

  Więcej

 • Współpraca międzynarodowa

  Image

  Jednym z celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

  Więcej

 • Wspomnienia - To już było

  Image

  W tym miejscu znajdzecie linki do artykułów, które zamieszczałyśmy na naszej stronie w ostatnich latach

  WIĘCEJ

 • Oddziały MFK

  Image

  Międzynarodowe Forum Kobiet posiada cztery oddziały regionalne – stołeczny, pomorski, olsztyński i łódzki.

  Więcej

 • Instytucje wspierające kobiety