Kobieta i Biznes 2021

Kobieta i Biznes 2021

KOBIETA I BIZNES 2021 Stereotypowe postrzeganie stanowi istotną przeszkodę w awansowaniu kobiet na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla. Płeć ma też znaczenie w postrzeganiu kobiet i mężczyzn jako liderów, a także...
Kobieta i Biznes 2021

Kobieta i Biznes 2020

KOBIETA I BIZNES 2020 Kobiety są w większym stopniu niż mężczyźni obciążone pracą, a wynika to z większego udziału kobiet w nieodpłatnej pracy na rzecz własnych gospodarstw domowych. Dane z badań budżetów czasu z lat...